În luna mai, în câteva regiuni restrânse din România, înfloreşte laleaua pestriţă. Laleaua pestriță este o specie sălbatică, autohtonă, aflată […]